Liên hệ

KHÁCH SẠN CHÂU PHỐ
Address : 88 Trưng Nữ Vương, TP. Châu Đốc, An Giang
Phone:+84 2963 564 139 & Fax: +84 2963 564 159
Email: chauphohotel@vnn.vn
Website: www.chauphohotel.com

Gửi tin nhắn đến quản trị viên

Mã bảo mật:

+84 2963 564 139